Egészségügyi hulladék

Az egészségügyi veszélyes hulladékok szelektív gyűjtése

A Zöld Zóna Kft. egyszerhasználatos szelektív gyűjtőeszköz-rendszert alkalmaz – megbízható zárhatósággal, állandó minőségben, széles szortimentben.

A gyűjtőeszközök az 1/2002. (I.11.) EüM rendeletet kielégítve rendelkeznek ORKI minősítéssel, OTH regisztrációval, illetve választékunkban vannak ADR minősített, veszélyes hulladék közúti szállításhoz szükséges gyűjtőeszközök.

Az intézményekben a gyűjtőeszközök méretét a különböző kezelési, ellátási területeken úgy célszerű megválasztani, hogy a keletkezett hulladék egy adott helyen az eszközt 24 óra alatt töltse meg. Így lehet gazdaságosan napi legyűjtéssel a veszélyes hulladékot elszállítani. A gyűjtőeszköz kiválasztásának másik meghatározó szempontja a hulladék állaga

Az egészségügyi veszélyes hulladékok ártalmatlanítása

A Zöld Zóna Kft. által összegyűjtött egészségügyi veszélyes hulladék nagy hányada a cég saját tulajdonában lévő, technológiai minősítéssel és a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi Felügyelőség engedélyével rendelkező kezelő berendezésében kerül ártalmatlanításra, termodezinfekciós eljárással: hőenergiával, túlnyomásos telített vízgőzzel. A teljes hulladékmennyiség cca. 15 %-ának ártalmatlanítása pedig - a szállítás-racionalizálás és a hulladék összetétel figyelembe vételével - érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező alvállalkozók bevonásával történik.
  • egészségügyi hulladékok
  • egészségügyi veszélyes hulladék
  • egészségügyi hulladékok kezelése
  • egészségügyi hulladékgyűjtés
  • egészségügyi szelektív hulladékgyűjtés
  • egészségügyi hulladék szállítás
  • egészségügyi hulladék kezelése
  • egészségügyi hulladék ártalmatlanítása