Szelektív gyűjtés

Az egészségügyi veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó tanácsadás

A Zöld Zóna Kft. szakemberei térítésmentesen vállalják a veszélyes hulladék zárt rendszerű gyűjtésének bemutatását, ajánlásokat adnak a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának javítására. A cég által alkalmazott bizonylatolási rendszer segítségével a hulladék termelője könnyebben állíthatja össze anyagmérlegét, illetve tehet eleget nyilvántartási és jelentési kötelezettségének a környezetvédelmi hatóságok felé.

Szelektív gyűjtés

Kórházi szelektív gyűjtők :

infúziós szerelékek
Infúziós szerelékek, transzfúziós szerelékek, perfúziós szerelékek, szárnyastűk, branül, kanül, egyszer használatos szikepenge, egyszer használatos borotva, haemodializáló szerelék, laboratóriumi tárgylemezek, törött üvegedények, (bakteriológiai, klinikai laborok) oldatmaradékot tartalmazó ampullák, stb.

veszélyes hulladékok

gyűjtő dobozok
A gyűjtődobozokat méret szerint úgy kell megválasztani, hogy lehetőség szerint 1 nap alatt megteljenek, és a gyűjtési helyről elszállításra kerüljenek. Az összekeveredés elkerülése végett a gyűjtőeszközöket a jogszabályban meghatározott feliratozással kell ellátni.

A dobozokat megtömni veszélyes, telítődésük után a záró fedelet véglegesen le kell zárni, a dobozokat sárga egészségügyi veszélyes hulladékgyűjtő zsákba kell tenni, és az osztályos tárolóba vagy az intézet központi tárolójában javasolt a végleges elszállításig gyűjteni.
A gyűjtés idejére biztosítani kell, hogy a dobozokat az egészségügyi személyzet számára könnyen hozzáférhető helyre, legyenek elhelyezve de a (betegek, látogatók, stb.) számára hozzáférhetetlen módon kell kihelyezni a szelektív gyűjtőket.
  • egyszer használatos szelektív gyűjtőeszköz
  • kórházi gyűjtő eszközök
  • kórházi szelektív gyűjtők
  • kórházi szelektív hulladék gyűjtés
  • kórházi szelektív gyűjtő
  • kórházi szelektív hulladékgazdálkodás
  • kórházi szelektív műanyag
  • segészségügyi veszélyes hulladékok tanácsadása
  • szelektív gyűjtő dobozok biztosítása
Az osztályokon a tároló helyiségnek zárhatónak, fertőtleníthetőnek, jól szellőztethetőnek kell lenni. A helyiségeket az egészségügyi veszélyes hulladékok elszállítása után javasolt fertőtlenítő takarítást végezni. A tároló helyiségből a szeparáltan, szakszerűen tárolt egészségügyi veszélyes hulladékok szállítását a 98/2001 (VI.15.) Korm.rendelet szerint kell végezni.

gyűjtőkonténerek

szállítás
Az kórházi osztályokról és magán orvosi rendelőből elszállított egészségügyi veszélyes hulladékot a telephelyünkön kialakított szeparált, zárt, könnyen tisztán tartható központi tároló helyiségben a Kft. által rendszeresített konténerekbe javasolt helyezni végleges elszállításig. A belső szállításra használt kocsi fertőtlenítését a szállítások után célszerű elvégezni.